Docenten


Khee Hian Phoa.png

Khee Hian Phoa is in 1983 te Utrecht afgestudeerd. Na een Universitair docentschap aan de RUU op de afdeling Bijzondere Tandheelkunde werd hij in 1988 medewerker van het AZR Dijkzigt/Erasmus MC. Tussen 2006-2013 was hij directeur Tandheelkunde van het CBT Rijnmond, naast het hebben van zijn eigen praktijk. Thans is hij parttime verbonden aan het CBT van het Leids Universitair Medisch Centrum. Hij verwierf erkenningen als TSVI-prothetiek (NVOI), Tandarts-MFP (NVGPT), EPA Certified Specialist Prosthodontics en Restauratief Tandarts (NVVRT). Tot 2013 was hij opleider van de opleiding tot Tandarts-MFP (Erasmus MC/CBT Rijnmond). In 2012 werd hij benoemd in het Consilium MFP. Hij is erelid van de NVVRT en actief voor de KNMT ten behoeve van de redactieraad www.allesoverhetgebit.nl. Hij is voorzitter van het Specialist Committee van de European Prosthodontic Association EPA. Diverse publicaties over Bijzondere Tandheelkunde onderwerpen zoals ‘Oligodontie’ verschenen van zijn hand. 


Alexander Verhelst.png

Alexander Verhelst is in 2013 afgestudeerd als tandarts aan het ACTA (Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam). Na 3,5 jaar gewerkt te hebben als algemeen practicus, begon hij in 2016 aan de masteropleiding tot parodontoloog-implantoloog, welke hij in de zomer van 2019 afrondde. Tijdens zijn opleiding heeft Alexander onder meer stage gelopen bij de Paro Praktijk Utrecht onder de vleugels van prof. dr. Fridus van der Weijden. Tevens is hij geaccrediteerd slaap-geneeskundige (Nederlands Vereniging voor Tandheelkundige Slaapgeneeskunde, NVTS), waardoor hij in multidisciplinair verband mensen behandelt die overmatig snurken en/of slaapapneu hebben.


Marjolijn Oomens.png

Marjolijn Oomens studeerde in 2008 af aan het ACTA en mag zich sinds 2016 MKA-chirurg noemen, nadat ze haar specialistenopleiding én PhD voltooide aan het VUmc. Tijdens haar opleiding Geneeskunde was ze tevens meerdere jaren werkzaam als tandarts bij Defensie. Sinds 2018 is ze fellow Head and Neck Oncology aan het Antoni van Leeuwenhoek. Daarnaast is ze werkzaam bij Kaakchirurgie Amsterdam-West in het ACIBADEM International Medical Center. Haar aandachtsgebieden liggen bij de algemene dento-alveolaire chirurgie, de mondpathologie en de speekselklier-pathologie en chirurgie. Thans won ze de NTvT debuutprijs 2017 en was ze jurylid van de Nationale Tandheelkunde Quiz 2018. Marjolijn heeft ruim 13 publicaties op haar naam en is tevens redactielid van Quality Practice.


Ivo ten Hove.png

Ivo ten Hove studeerde af als tandarts aan het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA) in 1998. De studie geneeskunde werd aan de Vrije universiteit te Amsterdam gevolgd en het artsexamen werd afgelegd in 2006. Van 2001- 2005 werd hij opgeleid tot specialist Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie (MKA) in het VU medisch centrum, Amsterdam (Opleider: Prof. Dr. I. van der Waal). Zijn perifere opleiding tot kaakchirurg vond plaats in Alkmaar gevolgd door een stage Aangezichtstraumatologie in Newcastle, Engeland. Na de specialisatie tot kaakchirurg werd een tweejarige fellowship Hoofd-Hals Chirurgie in het Erasmus MC te Rotterdam afgelegd (2011 en 2012). Van 2007 tot 2018 was hij verbonden aan MC Slotervaart te Amsterdam. Sinds 2009 is hij tevens werkzaam in het Erasmus MC te Rotterdam en sinds 2019 is hij ook aan het ACIBADEM International Medical Center verbonden.


Gaby Weiss.png

Gaby Weiss studeerde geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam waar zij in 1995 haar artsdiploma behaalde. Als agnio werkte zij daarna ruim een jaar in het BovenIJziekenhuis op de afdeling algemene chirurgie. In 1997 begon zij haar studie tandheelkunde aan het ACTA (Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam) en rondde dit in 2002 af. Gedurende deze studie werkte zij parttime als adviserend arts in het kader van de Wet Voorzieningen Gehandicapten. Zij is opgeleid tot MKA-chirurg in het LUMC (Leids Universitair Medisch Centrum, Prof. dr. van Merkesteyn) en het Spaarne ziekenhuis (voormalig Kennemer Gasthuis te Haarlem, Prof. dr. Becking). Na het voltooien van haar specialisatie eind 2006 heeft zij een jaar in het Bronovo en het Slotervaartziekenhuis gewerkt. Zij trad in 2008 toe tot de maatschap kaakchirurgie die verbonden was aan het BovenIJ en voormalige Slotervaartziekenhuis. Zij was van 2015 tot aan de sluiting van het MC Slotervaart in oktober 2018 Hoofd van de afdeling MKA-chirurgie. Sinds 2018 werkt zij in het Acibadem International Medical Center waar zij zich vooral bezighoudt met de dento-alveolaire chirurgie.


Nittert Postema.png

Nittert Postema behaalde zijn tandartsdiploma in 1969 te Utrecht. Na waarnemingen startte hij eind 1969 in Amsterdam een parttime praktijk die later, mede onder zijn leiding, uitgroeide tot een groepspraktijk. Naast de praktijkwerkzaamheden werkte hij gedurende een jaar als klinisch docent aan R.U. te Utrecht op de afdeling Volledige Prothese, gevolgd door eenzelfde vierjarige parttime functie aan de Vrije Universiteit. Sinds 1976 was hij 10 jaar parttime werkzaam bij de Bijzondere Tandheelkunde ATZ in Amsterdam-Noord. Vanaf 1986 tot 2008 was zijn werkterrein het Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde aan de faculteit Tandheelkunde en Geneeskunde van de K.U. in Nijmegen, waarvan 14 jaar als hoofd. Sinds 1972 geeft hij theoretische en klinische cursussen aan tandartsen en tandtechnici.

Zijn bijzondere belangstelling gaat uit naar de volledige prothese, implantologie, gemutileerde dentitie (opbouw en afbouw) en totale rehabilitatie. Adhesieve technieken en implantologie hebben zijn tandheelkundig handelen totaal veranderd en nog leuker gemaakt. De uitgebreide diagnostiek ( de Bio-Psycho-Sociale Anamnese) en behandelplanning nemen een voorname plaats in. Hij geeft al ruim 42 jaar klinische cursussen volledige prothese, overkappingsprothesen op natuurlijke elementen en later op implantaten. Tevens geeft hij cursussen over de klinische behandeling van ernstige slijtage met adhesieve technieken, net als de diagnostiek en behandelplanning van de gemutileerde dentitie. 


Dieuwertje de Groot-Kuin.png


Dieuwertje de Groot-Kuin studeerde in 2010 af aan het ACTA. Van 2011-2014 werkte zij als docent aan het Radboud UMC bij de vakgroep Orale Functieleer. In 2017 rondde zij de opleiding tot tandarts-endodontoloog af aan het ACTA. Momenteel werkt zij als endodontoloog in de verwijspraktijk voor endodontologie in Nijmegen (PVPI) en in een groepspraktijk in Rosmalen. Sinds 2017 is ze een veelgevraagd spreker binnen de tandheelkundige wereld, waarvoor ze regelmatig samenwerkt met andere endodontologen zoals Michiel de Cleen. Binnen de endontologie liggen haar interessegebieden onder meer bij trauma en apicale microchirurgie. In de algemene praktijk coacht Dieuwertje jonge collega’s, mondhygiënisten en assistenten. Sinds 2018 is ze secretaris van de Tandarts Endodontologen Nederland (TEN) en daarnaast is Dieuwertje sinds 2019 als docent verbonden aan het Friends4Dents College.


Arie Riem.png

Arie Riem werd tandarts in 1988 en werkte van begin af aan met bijzondere zorggroepen. Ruim 10 jaar was hij bestuurslid van de Vereniging van Justitietandartsen en tandarts van onder andere het Pieter Baan centrum. Van 2003 tot 2014 was hij bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Kindertandheelkunde. Hij werkte 14 jaar op de afdeling angstbegeleiding en gehandicaptenzorg van de Stichting Bijzondere Tandheelkunde te Amsterdam.  Van 2002 tot 2010 was hij verbonden aan het Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde van het St. Antonius ziekenhuis waar hij voor regio Midden Nederland de gebitsbehandelingen onder algehele anesthesie bij gezonde kinderen uitvoerde. Hinder hebbende van voortdurend tekort aan OK-capaciteit lukte het in 2009 om buiten het ziekenhuis behandelingen onder algehele anesthesie uit te voeren. Strevend naar optimale kwaliteit en veiligheid ontwikkelde hij Kinderkliniek TandInZicht in De Bilt.


Sandy van Teeseling.png

Sandy van Teeseling studeerde tandheelkunde aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en deed zijn specialisatie orthodontie aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen. Sindsdien is hij in Haarlem gevestigd als orthodontist. Naast zijn werkzaamheden als consulent op de afdelingen MKA van het ACTA/VUmc én het AMC te Amsterdam, is hij stafmedewerker op de afdeling Orthodontie op ACTA, betrokken bij de specialistenopleiding orthodontie. Hij werkt intensief samen met de kaakchirurgen van het Spaarne Gastuis in Haarlem en is ook, als staflid, verbonden aan de afdeling MKA van het ACTA/VUmc in Amsterdam. Hij is als staflid werkzaam op de afdeling Orthodontie van het Universitair Medisch Centrum Groningen, waar hij betrokken is bij de specialistenopleiding orthodontie. Sinds kort is hij daarnaast parttime werkzaam op de afdeling Mondziekten & Kaakchirurgie van het Academisch Medisch Centrum te Amsterdam. Zijn interesse ligt vooral bij de interdisciplinaire behandeling van patiënten, waarbij het onderling afstemmen van de diverse disciplines (o.a. parodontologie, implantologie, orthodontie en chirurgie) van het grootste belang is.

Daarnaast is Sandy van Teeseling penningmeester geweest van VvO, de Vereniging van Orthodontisten, en penningmeester en voorzitter van de regionale orthodontistenvereniging, de KOV, de Kennemer Orthodontisten Vereniging. Hij geeft voordrachten en cursussen in binnen- en buitenland over diverse aspecten van de orthodontie, met name over de interdisciplinaire behandeling.


Maarten Bekkers.png

Maarten Bekkers is met genoegen afgestudeerd in 2008 als tandarts aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Tijdens zijn opleiding liep hij enkele maanden stage aan de University of Minnesota in Minneapolis, Verenigde Staten. Na zijn afstuderen werkte Maarten in verschillende praktijken. Van 2012 tot april 2015 werkte hij bij het Dental Design Center Blaricum van Martijn Moolenaar, waar hij intensief getraind en begeleid werd op het gebied van de restauratieve en esthetische tandheelkunde. In 2009 startte Maarten met zijn werkzaamheden bij Tandartsenpraktijk Staas & Bergmans te ‘s-Hertogenbosch, waar hij nu nog steeds actief is. Inmiddels houdt hij zich hier met name bezig met esthetische en restauratieve tandheelkunde en implantologie. Daarnaast is Maarten tevens actief als spreker en trainer op onder meer het gebied van voorspelbare en conserverende behandelplanning volgens zijn eigen gaaf.care concept, smile design en tandweefselbesparende (partiële keramische) restauraties. Ook heeft Maarten enkele publicaties op zijn naam staan.


Eric van der Winden.png

Eric van der Winden voltooide zijn opleiding tot tandtechnicus in 1979 en wordt alom beschouwd als een van de beste tandtechnici van Nederland. In 2001 was hij mede verantwoordelijk voor de oprichting van het gerenommeerde Oral Design Center Holland te Blaricum. Tevens is hij internationaal spreker en verzorgt hij praktijkcursussen en presentaties sinds 1989. De lezingen geven zicht op restauratieve concepten en procedures met veel verschillende keramische materialen. Eric’s concept is gebaseerd op het direct werken met patiënten om een zo hoog mogelijk esthetisch resultaat te behalen. Sinds 1996 is hij lid van de Willi Geller’s befaamde internationale Oral Design groep. Daarnaast is hij sinds 2011 visiting faculty member van Tufts Univerity Boston.


Freek Gols Linthorst.png

Freek Gols Linthorst studeerde in 2016 af aan de Radboud Universiteit te Nijmegen en staat te boek als supertalent op het gebied van esthetische tandheelkunde. Zo heeft hij reeds het podium gedeeld met namen als Jordi P. Manauta (Style Italiano) en esthetische tandarts Arend van den Akker. Tijdens zijn studie heeft Freek extra onderzoek verricht en wetenschappelijke artikelen gepubliceerd op het gebied van implantologie. Sinds 2018 is hij bezig met zijn promotieonderzoek. Momenteel liggen zijn interesses voornamelijk binnen de esthetische en restauratieve tandheelkunde, waarvoor hij veel cursussen volgt in binnen- en buitenland en inspiratie opdoet via Instagram. Tijdens zijn behandelingen probeert hij tanden en kiezen altijd zo natuurlijk mogelijk te herstellen, zowel qua uiterlijk als functie. Freek omschrijft zijn stijl als ‘een eigengemaakte mix van het beste van anderen’.